Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “Iz-zmien ghaddej, ma jistenna l-hadd”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.