Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett “Dak li ġara ġewwa s-Sinagoga ta’ Nazarett huwa ‘overture’, ‘preludju’ tal-Missjoni ta’ Kristu.”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.