Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “X’sar minnha il-merhla ta’ Kristu?”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.