Tahdita mill-Kappillan, Fr Paul Attard bis-suggett “L-Ispirtu Frangiskan ghas-sekulari fid-dinja tallum”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.