1. Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru : 9.30am Magħmudija u Tberik tat-Tfal. 6.30pm Tibda n-Novena tal-Bambin li tispiċċa fit-23 ta’ Diċembru.

2. Mit-Tnejn 16 sal-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru : 5.00pm Novena kuljum lit-Tfal tal-Katekiżmu fil-ħin tal-Katekiżmu. Il-Ġimgħa jkollhom ‘Party’.

3. It-Tlieta 17 ta’ Diċembru : 10.00am Tombla fil-Kunvent b’risq il-Kunvent.
6.30pm Laqgħa tal-O.F.S. : Jitħaddet Peter Darmanin fuq is-suġġett : “Int ix-xabbatur jew l-għaġeb tal-Presepju?”. Wara jkun hemm bibita.

4. Il-Ħamis 19 ta’ Diċembru : Party wara l-Quddiesa għall-Abbatini u l-Ġenituri.

5. Il-Kappillan din il-ġimgħa : Se jdur il-Morda tal-Parroċċa, jagħtihom l-Awguri tal-Milied, iqassmilhom il-Kartolina mħejjija mit-Tfal tal-Katekiżmu.

6. Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru : 9.30am Quddiesa bit-Tberik tal-Bambini. Dimostrazzjoni tal-Bambin fit-toroq tal-Parroċċa saċ-Ċentru fejn it-Tfal ikollhom ‘Party’.

7. It-Tnejn 23 ta’ Diċembru : 7.30pm Serata fiċ-Ċentru mill-Pre-Teens għall-Ħbieb u l-Familja. Jagħmlu Pantomina u Kant tal-Milied. Dħul b’xejn. Ibiegħu xorb u ħelu u l-qliegħ imur għar-ridekorazzjoni tas-Sala li fiha jiltaqgħu il-Pre-Teens għal laqgħat.

8. It-Tlieta 31 ta’ Diċembru : 8.00pm Il-Ġenituri tal-Abbatini ser jorganizzaw attivita’ fiċ-Ċentru għal familja fl-Aħħar tas-Sena 2019. Tkun ‘fundraising’ għalihom. Biljetti mill-‘Bookshop’ tal-knisja jew mill-Ġenituri.

9. Il-Fondazzjoni tagħti Rendikont tad-Donazzjonijiet għal ‘Lift’ : €2,795. Grazzi. L-Antiporta tal-ġenb tlestiet għall-użu tal-Wheelchairs.

10. Il-Kummissjoni Festi tavża :
• Dan il-weekend : Qed issir Lotterija b’risq il-Festa, li titla’ fl-1 tas-Sena. Fost ir-rigali li jintrebħu hemm T.V. / Weekend Break / u Go Pro Camera. Qed jinbiegħu wkoll id-Djarju 2020 bi prezz ta’ €6. U hemm Ponsiettas għal bejgħ. Donazzjoni ta’ Ponsietta għal Knisja tkun apprezzata.
• Se jitkompla jitqassam il-Kalendarju u jinġabru l-Envelops bid-donazzjonijiet.
• Is-Sibt 21 ta’ Diċembru : 4pm–6pm Christmas Party tat-Tfal. Prezz €12 bl-ikel, entertainment u rigal għal kulħadd. Biljetti mingħand Brian Vigar.

Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.