MISSIERNA PAWLU kien bniedem ta karizma kbira; kittieb, mexxej, missjunarju, appostlu u missier ta hafna fil-fidi.