Kull korrispondenza jew informazzjoni, ghandha tintbaght permezz ta’ email fuq: sacrocuorsliemawebsite@gmail.com

Tel: 356 99762775

Parrocca: Hinijiet tal-Quddies

Mit-Tnejn sal-Gimgha: 6.30am; 7.30am; 9.00am; 6.30pm (Xitwa) 6.30pm (Sajf)
Is-Sibt: 6.30am; 7.30am; 9.00am; 5.00pm (Xitwa) 6.30pm
Il-Hadd: 6.30am; 8.00am; 9.30am (Tfal); 11.00am; 6.30pm

Ufficcju Parrokkjali:
It-Tnejn: mill-5.00pm sas-7.00pm
L-Erbgha: mid-9.00am sal-11.00am

Tel: 21313505 (Parrocca); Tel: 21331183 (Kunvent)
email: scparish@ofm.org.mt
website: www.sacrocuorparish.org

Indirizz postali: St Francis Friary, Triq il-Karmnu, Sliema