Ħsieb spiritwali skont il-lituġija tal-Ħadd.

A spiritual thought about the Sunday liturgy.