(Bil-Malti iktar l-isfel) On 20th January 2018, His Excellency Msgr. Sylvester Carmel Magro OFM, of the Order of Friars Minor, Apostolic Vicar Emeritus of Benghazi and Titular Bishop of Salde, aged 76, passed away peacefully at Mater Dei Hospital, comforted by the rites of Holy Church.

He leaves to mourn his brother friars of the Maltese Franciscan Province of St. Paul the Apostle, his brothers and sister, Mary widow of Joseph Casha, Paul, Gemma and her husband Joseph Azzopardi, Joe and his wife Pauline, Agnes and her husband Joseph Said, Carmen widow of Charles Farrugia, and Rita, nephews and nieces, amongst whom Fr. Joseph Magro OFM, other relatives and friends, especially the Catholic community of Benghazi.

The funeral cortege leaves Mater Dei Hospital, on Sunday the 21st of January at 8.30am to Saqqajja Square, Rabat, and will proceed to the Franciscan Friary in St. Paul’s Street, Rabat accompanied by the combined bands of L’Isle Adam Band and Sliema Band. On Monday the 22nd of January at 9.30am the funeral cortege will proceed to the Metropolitan Cathedral in Mdina for the funeral Mass presente cadavere at 10.00am led by his Excellency Msgr. Charles J. Scicluna, Archbishop of Malta, followed by internment at the Franciscan Chapel in Santa Marija Adolorata Cemetry. No flowers by request, but donations to Domus Pacis Franciscan Retirement Friary, will be greatly appreciated. His family would like to express their heartfelt gratitude to the staff of Domus Pacis Franciscan Retirement Friary, Baħar iċ-Ċagħaq.

—–

(Malti) Nhar l-20 ta’ Jannar 2018, ġewwa l-Isptar Mater Dei, ingħaqad mal-Mulej għal dejjem l-Eċċellenza Tiegħu Mons. Sylvester Carmel Magro O.F.M., tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri, Vigarju Apostoliku Emeritu ta’ Benghazi u Isqof Titulari ta’ Salde, fl-eta’ ta’ 76 sena, ikkonfortat mis-Sagramenti Mqaddsa.

Gawdewh matul ħajtu, ħutu l-Patrijiet tal-Provinċja Franġiskana Maltija ta’ San Pawl Appostlu, ħutu Mary armla ta’ Joseph Casha, Paul, Ġemma u żewġha Joseph Azzopardi, Joe u martu Pauline, Agnes u żewġha Joseph Said, Carmen armla ta’ Charles Farrugia u Rita, bosta neputijiet, fosthom P. Joseph Magro OFM, pro neputijiet, qraba u ħbieb, partikolarment il-komunita’ kattolika ta’ Bengħażi.

Nhar il-Ħadd 21 ta’ Jannar fit-8.30am jitlaq il-korteo funebri mill-Isptar Mater Dei għal fuq is-Saqqajja, ir-Rabat fejn minn hemm ikun akkumpanjat mill-Banda L’Isle Adam u mill-Banda Sliema sal-kunvent tal-Patrijiet Minuri ta’ Triq San Pawl, ir-Rabat. Nhar it-Tnejn 22 ta’ Jannar fid-9.30am jitlaq il-korteo mill-istess kunvent għall-Katidral Metropolitan tal-Imdina. Hemmhekk issirlu l-Quddiesa presente cadavere immexxija mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Charles J. Scicluna Arċisqof ta’ Malta fl-10.00am u wara issir id-difna fil-Kappella ta’ l-istess Provincja fiċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata. Huwa mitlub li ma jintbagħtux fjuri imma donazzjonijiet lil Domus Pacis Franciscan Retirement Friary, Baħar iċ-Ċagħaq, ikunu apprezzati hafna. Il-familja tixtieq trodd ħajr l-istaff ta’ Domus Pacis Franciscan Retirement Friary, Baħar iċ-Ċagħaq.