Illum issir il-Ġabra għall-Art Imqaddsa!
1. Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju 2022 :
L-Offerta tagħna tintefa’ fil-kaxxa taħt il-Pulptu u tingħata lis-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika.
2. Il-Ħadd 10 ta’ April : Ħadd il-Palm.
9.15am Tberik u Purċissjoni bil-Palm u l-weraq taż-Żebbuġ mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-Knisja.
9.30am Quddiesa għall-Familji.
3. It-Tnejn 11 ta’ April : 8.30am u 6.00pm Via Crucis.
6.30pm L-Aħħar Ċena għat-Tfal bil-Ħasil tar-Riġlejn.
4. It-Tlieta 12 ta’ April : 8.30am. 5.00pm Quddiesa.
6.00pm Purċissjoni bl-Istatwi tar-Redentur u tad-Duluri.
5. L-Erbgħa 13 ta’ April : 8.30am u 6.00pm Via Crucis.
6.30pm Eżami ta’ Kuxjenza waqt il-Quddiesa.
6. Il-Ħamis 14 ta’ April : ĦAMIS IX-XIRKA.
8.00am Uffiċċju tal-Qari u Lawdi.
6.30pm Quddiesa Konċelebrata bil-Ħasil Ritwali tar-Riġlejn.
9.00pm Adorazzjoni.
7. Il-Ġimgħa 15 ta’ April : ĠIMGĦA L-KBIRA.
8.00am Uffiċċju tal-Qari u Lawdi.
2.30pm Via Crucis.
3.00pm Liturġija tal-Kelma, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin.
8. Is-Sibt 16 ta’ April : VĠILI TAL-GĦID.
8.00am Uffiċċju tal-Qari u Lawdi.
8.00pm Vġili tal-Għid.
9. Il-Ħadd 17 ta’ April : L-GĦID IL-KBIR.
10. Donazzjonijiet għall-Ukrajna : Kienet 2,570 Ewro.
Grazzi ħafna.
Grazzi wkoll għal-għajnuna lil qed tagħtu lil min hu fil-bżonn.
11. Ġentilment infakkar :
Lil min għandu xi Belladonna għall-arranġamenti tal-fjuri!
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.