1. L-ammont tad-donazzjonijiet u l-ġabra b’risq il-Marokk u l-Libja kien €735.
Prosit u grazzi.

2. Matul ix-xahar ta’ Ottubru t-Talba tar-Rużarju ssir fil-Presenza ta’ Ġesu` Ewkaristija.

3. Nhar il-Ġimgħa l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar isir il-Qrar u Tqarbin tal-Morda u l-Anżjani fid-djar.

4. Matu dil-ġimgħa niċċelebraw il-Festa ta’ San Franġisk.
Programm dettaljat fin-Notice Boards.
 Nhar it-Tlieta 3 ta’ Ottubru niċċelebraw il-Mewt ta’ San Franġisk.
Fis-6.30pm Quddiesa bl-Għasar u wara ssir it-Tifkira tal-Vjaġġ tal-Qaddis għas-Sema.
Wara jitqassmu l-ħobż u l-ħelu li xtaq li jsir waqt mewtu.
 Nhar l-Erbgħa 4 ta’ Ottubru, is-Solennita` ta’ San Franġisk.
Fid-9.00am Quddiesa bit-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum u wara Laqgħa Soċjali ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali.
Filgħaxija se nieħdu sehem fil-Festa mal-Provinċja fil-Knisja ta’ Ġieżu l-Belt.
Min jixtieq jiġi se jsir trasport fil-4.45pm mis-Savoy Bus Stop.
 Nhar il-Ħamis 5 ta’ Ottubru, fis-6.30pm Quddiesa għall-Membri ta’ Ordni Franġiskan Sekular.
 Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru, fis-6.30pm niċċelebraw it-Tifkira tal-Għoti tal-Pjagi lil San
Franġisk. Issir l-Adorzzjoni tas-Salib.
 Nhar is-Sibt 7 ta’ Ottubru, Lejlet il-Festa.
Fis-6.30pm issir it-Translazzjoni u l-Quddiesa mill-Ministru Provinċjal, P. Twanny Chircop
O.F.M.
Wara kulħadd mistieden għar-Reċeviment fil-Kunvent.
 Nhar il-Ħadd 8 ta’ Ottubru, f’Jum il-Festa fid-9.30am Quddiesa għat-tfal u jingħata l-Mandat lill-Katekisti.
Fl-10.30am il-Purċissjoni bis-sehem tal-Banda Sliema. Kull min se jġib l-annimali għat-tberik, jistenna l-Purċissjoni ħdejn iċ-Ċentru Sant’ Antnin u minn hemm jakkumpanja l-Purċissjoni saż-żuntier fejn isir it-tberik.
Hija apprezzata l-presenza tagħkom għal dawn il-festi, speċjalment il-Membri Franġiskani Sekulari , li l-ewwel laqgħa tagħhom se ssir it-Tlieta 10 ta’ Ottubru.

5. Fil-Parroċċa se tibda ssir kull ġimgħa il-Lectio Divina mill-Ħamis 12 ta’ Ottubru wara l-Quddiesa.
Mument ta’ Talb permezz tal-Kelma t’Alla, li jikkumplementa l-Adorazzjoni Ewkaristika fis-6.00pm
kull nhar ta’ Ħamis.
Nixtequkom, avolja b’ħafna impenji, tifhmu l-bżonn urġenti li jkollkom esperjenza ta’ intimita` mal-Persuna ta’ Ġesu` Kristu.

P. Martin Coleiro O.F.M.

Kappillan, Uffiċċju Parrokkjali Madonna tas-Sacro Cuor, Triq Dun Pawl Vella, Tas-Sliema SLM 1184. Malta

Tel: 2131 3505 MOB: 9924 0433