It-Tlieta, 23 Ta’ Jannar, 2017:

TAHDITA pubblika minn Pauline Darmanin dwar San Pawl u r-Randan, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm.

Kulhadd huwa mistieden jattendi.

 

Peter Darmanin OFS

Ministru