L-ewwel laqgha tal-OFS wara l-vaganzi tas-sajf.
“Nerfghu qlubna ‘l fuq.” Tahdita pubblika minn Peter Darmanin, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-7.00pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.