 Registrazzjoni tat-Tfal tal-Katekizmu : Fejn l-Ufficcju Parrokkjali.

(It-Tlieta 18 ta’ Settembru. Mill-5.00pm – 8.30pm. Il-Hadd 23 ta’ Settembru. Mill-10.15am – 11.45am).

 L-Erbg]a 19 ta’ Settembru : 7.00pm Laqgha Ushers fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.

 Serata Gieh tas-Sliema 2018 : Nhar il-Gimgha 26 ta’ Ottubru fis-7.00pm fit-Tejatru Salezjani tas-Sliema organizzat mill-Kunsill Lokali Sliema. In-Nominazzjonijiet ghandhom isiru sat-Tlieta 25 ta’ Settembru. Formoli jingabru mill-Kunsill.

CELEBRAZZJONIJIET CENTINARJI U INKURUNAZZJONI TAL-MADONNA

Ġimgħa Katekeżi fuq is-Sagramenti:
L-Erbgha 19 ta’ Settembru L-Istatwa tkun esposta fil-knisja

Il-Ġimgħa 21 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Magħmudija
( Mistiedna speċjali it-trabi li tgħammdu f’dawn l-aħħar sentejn ).

Is-Sibt 22 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Ewkaristija
( Mistiedna t-Tfal tal-Ewwel Tqarbina; it-Tfal tal-Katekiżmu; il-Min. Straordinarji tat-Tqarbin; Membri Fratellanza Sagrament; dawk li jmexxu l-Adorazzjoni Komunitarja.)
 Fis-7.30pm, l-Abbatini u shabhom se jtellg]u ‘Play’ li tfakkar l-Istorja tal-Knisja u l-Parrocca fl-okkazjoni tac-Centinarju.

Il-Ħadd 23 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Qrar
( Mistiedna speċjali il-komunità parrokkjali.)

It-Tnejn 24 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof
( Mistiedna speċjali il-Kandidati tal-Grizma tal-Isqof 2018/2019; il-Pre-Teens.)

It-Tlieta 25 ta’ Settembru Is-Sagrament taż-Żwieġ
( Mistiedna speċjali il-koppji li din is-sena qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali; il-koppji kollha; dawk li attendew għal-kors tat-tħejjija għaż-żwieġ (ta’ Kana)

L-Erbgħa 26 ta’ Settembru Is-Sagrament tal-Ordni Sagri/Il-Hajja Konsagrata
( Mistiedna speċjali s-Saċerdoti li ħarġu minn tas-Sliema; Is-Sorijiet Franġiskani u l-Klarissi; Is-Sależjani ta’ Dar Osanna Pia; Postulanti u Fraternita tar-Rabat ).

Il-Ħamis 27 ta’ Settembru Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda
( Mistiedna speċjali l-anzjani u morda tal-Parroċċa; l-anzjani li jgħixu f’ Casa Marija; l-anzjani li jattendu d-Day Centre.)

Il-Kummissjoni Festi tavza :

a) Il Helpers se jqassmu l-Ktieb Kommemorattiv u jingabar l-envelop bid-donazzjoni. Li tistghu thalluha wkoll il-Knisja mall-Patrijiet.
b) Raffle fuq iz-zuntier u bejgh ta’ gadgets u badges (lapel pins).
c) Ikla fit-Triq Carmel,il-Gimgha 21 ta Settembru, fit-8.30pm. Prezz €15. Bookings Brian Vigar.
d) Ibbukjaw il-First Day Covers u l-Bolol din il-Gimgha. Applikazzjoni miz-Zuntier.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm

(Kappillan)

Mob: 79537719.