Qari tal-Liturġija – It-Tifkira Solenni tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu – Sena A