1. Il-Ġabra li saret għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja : Kienet €2,260.44. Kellna donazzjonijiet oħra. Bilanċ €2,515.44. Nirringrazzjawkom.
2. Mit-Tnejn 6 u l-Ġimgħa 10 ta’ Marzu waqt il-Quddiesa tad-9.00am : Ikollna l-Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan. Jippriedka Patri Martin Coleiro ofm. Kulħadd mistieden biex jisma’ kelma li tindirizzana lejn il-mixja tal-konverżjoni.
3. It-Tlieta 7 ta’ Marzu : 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. Taħdita minn Peter Darmanin bis-suġġett “It-tiġrib fid-deżert ta’ ħajjitna”. Kulħadd mistieden.
4. L-Erbgħa 8 ta’ Marzu : Se jasal fostna għal ġurnata l-Inkwadru mirakluż tan-Nazzarenu. Il-Parroċċa tan-Nazzarenu f’Tas-Sliema qed timmarka l-50 Sena it-twaqqif tagħha. Fis-6.00pm ikollna Quddiesa konċelebrata mall-Kappillan tan-Nazzarenu.
5. L-Erbgħa 8 ta’ Marzu : 6.30pm L-Ushers ser ikollhom Laqgħa fejn l-Uffiċċju Parrokkjali.
6. L-Erbgħa 15 ta’ Marzu : Il-Grupp tal-Anzjani tal-Parroċċa se jorganizzaw ħarġa għax-Xagħjra għand El Catalan Restaurant. Niltaqgħu ħdejn is-Savoy Bus Stop fid-9.15am. Prezz €10. Avviċinaw lil Emma jew lil Veronica.
7. F’isem il-Kummissjoni Kateketika : Nirringrazzjaw lis-Sinjura Nancy Camilleri minn Missio għal żewġ sessjonijiet interessanti mat-Tfal tal-Katekiżmu. Grazzi wkoll lill-Ġenituri u l-Katekisti għall-koperazzjoni tagħhom.
8. Il-Fondazzjoni tħeġġeġ lil kulħadd : Biex bħala penitenza matul ir-Randan nagħtu Donazzjoni ta’ €5 lis-Santwarju tas-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. Il-ġenerosita’ tagħkom tkun apprezzata ħafna.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 – 7953 7719.