1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet ta’ €527.47
2. It-Tlieta 14 ta’ Marzu : 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. Taħdita minn Pauline Darmanin bis-suġġett “Morru għand Ġużeppi”. Kulħadd mistieden.
3. L-Erbgħa 15 ta’ Marzu : Il-Grupp tal-Anzjani tal-Parroċċa se jorganizzaw ħarġa għax-Xagħjra għand El Catalan Restaurant. Niltaqgħu ħdejn is-Savoy Bus Stop fid-9.15am. Prezz €10. Avviċinaw lil Emma jew lil Veronica.
4. It-Tlieta 21 ta’ Marzu : L-OFS se jorganizza nofs ta’ nhar Irtir għand il-Klarissi, San Ġiljan. Predikatur se jkun Fr Julian Sammut ofm. Kulħadd hu mistieden. Min jixtieq jattendi jikkuntatja lil Peter Darmanin fuq in-numri : 2141 4750 jew 9976 2775.
5. Is-Sibt 25 ta’ Marzu : 7.30pm Kunċert organizzat mill-Fundazzjoni St. Jeanne Antide biex il-fondi jmorru għall-missjoni tagħhom mall-familji u tfal vulnerabbli. Il-Kunċert ser ikun fis-Sala tal-Iskola tas-Sacred Heart. Tingħata donazzjoni ta’ €10.
Biljetti jinkisbu minn : sacredheartpta.com
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 – 7953 7719.