“Bħalissa, abbati mill- Parroċċa tagħna Kyle Portelli jinsab Ruma, jagħti servizz liturġiku fil- Bażilika tal-Vatikan. Nawgurawlu minn qalbna. Meta jiġi lura nitolbuh jaqsam magħna l-esperjenzi sbieħ tiegħu fil-Vatikan.”

“Nhar il-Ħadd 21 ta Awissu grupp ta’ abbatini mill- Parroċċa tagħna se jagħtu servizz liturġiku fil-festa ta Marija Stella Maris. Din hi Parrożża ġara tagħna, u bħalna hi ddedikata lill- Madonna”

TONY TERRIBILE

ABBATINI