L-Abbatini u z-Zghazagh tal-Parrocca taghna se jergghu jorganizzaw id-Dramm tal-Passjoni ghal Gimgha Mqaddsa, nhar is-Sibt 13 ta’ April, 2019, fis-7.30 ta’ filghaxija.

Inheggu lil kull membru tal-Parrocca biex jippartecipa bhala spettatur waqt dan id-Dramm biex naghtu xhieda hajja tat-twemmin li nhaddnu fit-toroq taghna u anki biex naghtu kuragg u nuru l-apprezzament taghna lejn l-Abbatini u z-Zghazagh taghna ghax verament jixirqilhom kull tifhir. Id-Dramm huma mtella b’mod professjonali hafna u jaghmilna lkoll kburin bihom.

Jekk it-temp ma jippermettiex, id-Dramm jittella fis-Santwarju taghna.

Peter Darmanin ofs