Novembru mall-Qaddisin fis-Sema u mal-Gheżież Mejtin!

1. 2 – 7 ta’ Novembru : Nancy Camillier, koordinatur tal-Missio se tkun fostna tiltaqa’ mall-Gruppi tal-Parroċċa. Araw il-Programm fin-Notice Board.

2. It-Tnejn 4 ta’ Novembru :
• L-Abbatini u l-Ġenituri se jkollhom ġurnata Għawdex. B’quddiesa fil-Parroċċa ta’ Sannat flimkien mall-Abbatini tal-Kunvent ta’ Għawdex.
• 6.30pm Laqgħa tal-Ushers ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan.

3. It-Tlieta 5 ta’ Novembru : 6.30pm L-O.F.S. għandhom il-laqgħa fis-Sala tagħhom. Mistiedna speċjali fil-fraternita’ se tkun Nancy Camilleri, Coordinatur tal-Missio.

4. L-Erbgħa 6 ta’ Novembru : 7.00pm Serata Premju Ġieħ tas-Sliema fit-Teatru Salesjani. Biljetti mill-Kunsill Lokali tas-Sliema.

5. Il-Ġimgħa 8 ta’ Novembru : 6.45pm KPP fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan.

6. Is-Sibt 9 ta’ Novembru : L-Abbatini huma mistiedna jattendu għal Festa ta’ San Tarċisju f’Ħ’Tarxien, Patrun tal-Abbatini.

7. It-Tnejn 11 ta’ Novembru : Pellegrinaġġ għall-Addolorata mall-Fratellanza tas-Smu Sagrament. 8.30am Tluq mis-Savoy. 10.00am Quddiesa fil-Kappella u Tberik tal-Oqbra tal-Fratellanzi. Lura f’nofsinhar. Biljetti €3 mingħand Simiana u Simler.

8. Il-Fuljett ‘Flimkien’ : Jinsab fis-Sagristija biex jitqassam mill-Helpers.

9. Il-Kummissjoni Festa tavża :
• Dal-Weekend hemm il-Bazaar il-Każin mit-8am sat-8pm. Prezzijiet irħas ħafna.
• Is-Sibt 9 u l-Ħadd 10 ta’ Novembru : Issir l-attivita’ Ġews, Lews, Qastan u Tin u l-Boroż ta’ San Martin matul il-ħin tal-quddies.
• Ir-Rendikont Finanzjarju 2019 : Jinsab fin-Notice Board tal-Knisja.

Il-Mulej jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.