Fr Alex Borg OFMIt-Tnejn : Fit-8.15am ħuna Patri Sebastjan Camilleri O.F.M. se jkun espost għall-pubbliku fil-kunvent, Triq il-Karmnu. Fid-9.30am ssir il-Quddiesa Konċelebrata presentae cadavere.

Il-Ħamis : Fil-5.00pm Adorazzjoni u fis-6.30pm Lectio Divina.
…………………………………….

Il-Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza se ssir nhar il-Ħadd 26 ta’ Marzu. Żommu din id-data libera.
…………………………………….

Infakkrukhom li l-booking tal-Quddies jista jsir biss fil-ħinijiet tal-Uffiċċju Parrokkjali. Għad hemm ħafna quddies mingħajr intenzjoni.
…………………………………….

Intom u ħerġien mill-knisja tinsewx tieħdu magħkom kopja tal-fuljett Flimkien.
…………………………………….

Il-ġabra speċjali tal-weekend li għadda kienet ta’ €674. Grazzi hafna.
…………………………………….

Attivitajiet tal-festa

Is-Sibt filgħaxija u l-Ħadd filgħodu fuq iz-zuntier tal-knisja qed jsir cake sale. Min jixtieq joffri xi cake għal din l-attivita jista jġibu miegħu dakinhar waqt l-attivita. Il-programm ta’Fatima jista jinkiseb ukoll minn hemm.

Nhar t-27 ta’ Frar, bejn 4.30pm u 6.30pm, se jsir Carnival party bil-kostum għat-tfal ġewwa s-sala tal-Każin. Il-prezz huwa €10 u l-booking huwa miftuhin.
…………………………………….

Candle

Patri Sebastian Camilleri O.F.M., Charles Aquilina, Lilian Serge u Henry Micallef twieldu għall-ħajja ta’ dejjem. R.I.P.
…………………………………….

Żuru l-website tal-Parroċċa : www.sacrocuorsliema.com