RUZARJU BIBBLIKU – Il-Misteri tal-Ferh (Verzjoni gdida)
Minn Fr. Hayden Williams OFM Cap