Ritratt personali tieghi Fr EddieDati Importanti tal-Kappella Ġesù Ħabib – L-ewwel parti:
Minn Fr Eddie Pace OFM, Rettur tal-Kappella

1950
Tinfetaħ Dar tad-duttrina f’numru 2, Triq Camenzuli;

1951
Marzu/Novembru – id-Dar tad-Duttrina tkun ittrasferita għal 12/13 Strada Rosa;

1957
Diċembru – P. Marjanu Vella maħtur bħala l-ewwel rettur tal-Kappella;

1974
ll-kappella bidlet parroċċa, minn dik tas-Sacro Cuor għal tal-Karmnu;

1988
Frar 25 – Imut P. Marjanu Vella
April 30 – P. Bernard Bartolo jilħaq Rettur ġdid tal-kappella

Settembru – Bdiet issir il-Ġabra tal-Ħamis

1989

1990

1991

1992
Lulju 31 – Tinxtara d-dar għall-prezz ta Lm6,000;

1993
Marzu 8 – Titwaqqa’ 1-kappella l-qadima (P. Bernard imur il-Kanada)
Marzu – Il-quddies jibda isir fid-Dar tad-Duttrina ta’ Camenzuli Str.
Marzu 24 – Bdiet tiela l-kappella l-ġdida.
April 18 – Isir it-tberik tal-ewwel ġebla ( P. Bernard lura mill-Kanada)
Lulju 15 – Stop Notice
Ottubru 4 – Jitkompla x-xogħol fuq il-bini;
Novembru 24 – Jitlesta x-xogħol tal-ġebel
Dicembru 21 – Titqaddes l-ewwel quddiesa fil-kappella l-ġdida

1994
Jannar 8 – Ftuħ uffiċjali tal-kappella

1995

1996
Gunju 8 – P. Bernard isir Provincjal u jispiċċa minn Rettur
Lulju – P. John Muscat jilħaq bħala r-Rettur il-ġdid. (sa Diċembru)

1997
Jannar – P. Bernard jissuplixxi sakemm isir rettur ġdid
Frar – P. Albert Micallef jilħaq ir-Rettur il-ġdid

1998 –
P. Adrian Cachia jissuplixxi għal xahrejn
Novembru – P.Albert isir Gwardjan f’Palermo
Novembru 17 – P. Bernard jerġa’ jsir Rettur tal-kappella.

1999

2005 Jannar 8 Imut P. Bernard Bartolo OFM

2005 Frar Jiehu il-kariga ta’ Rettur gdid kien P. Richard S. Grech

25 ta’ Frar, 1988 – Imut P. Marjanu Vella

30 April – P. Bernard Bartolo jilħaq ir-Rettur il-ġdid tal-Kappella

Settembru – Bdiet issir il-Ġabra tal-Ħamis “Ħutna fil-bżonn.”

31 Lulju, 1993 – Tinxtara d-dar għall-prezz ta Lm6,000.

8 Marzu, 1993 – Titwaqqa’ l-Kappella l-qadima (P. Bernard imur il-Kanada)

Marzu – Il-quddies isir fid-Dar tad-Duttrina fi Triq Camenzuli.

24 Marzu – Bdiet tiela l-Kappella l-ġdida.

18 April – Tberik tal-Ewwel Ġebla (P. Bemard lura mill-Kanada)

15 Lulju – Stop Notice tal-bini tal-Kappella.

4 Ottubru – Jitkompla x-xogħol

24 Novembru – Jitlesta x-xogħol tal-ġebel

21 Diċembru – L-ewwel quddiesa fil-Kappella l-ġdida

8 Jannar, 1994 – Ftuħ uffiċjali tal-Kappella

8 Ġunju, 1996 – P. Bernard isir Provinċjal u jispiċċa minn Rettur

8 Jannar, 2005 – Imut P. Bernard.

2 Frar – Jilħaq Rettur ġdid – P. Richard S. Grech

8 Jannar, 2008 – F’għeluq l-erbatax-il sena mill-ftuħ uffiċjali taċ-Ċentru Pastorali Ġesù Ħabib mibni minn P. Bernard Bartolo issir żjara mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Pawlu Cremona O.P.

8 Awissu, 2009 – Issir il-Konsagrazzjoni tal-Kappella, tal-altar u t-tqiegħid tar-relikwa taħtu ta’ Santa Marija Goretti V.M. mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Pawlu Cremona O.P.

Novembru, 2012 – Jingħata servizz temporanju fil-Kappella minn P. Eddie Pace

2014 – P. Eddie Pace jinħatar bħala r-Rettur il-ġdid tal-Kappella.