Posts by Admin

110 of 14 items

IS-17 IL-HADD TAS-SENA – IL-HADD, 30 TA’ LULJU, 2023

by Admin

Nhar l-Erbgħa 2 ta’ Awissu hija l-Festa tal-Kappella ta’ Santa Marija tal-Anġli tal-Porzjunkola f’Assisi. Hija l-Festa tal-Ħniena t’Alla għall-midinbin kollha li San Franġisk kien talab mingħand Ġesu`Sidna u Marija Ommu u Ommna. Biex nirċievu din il-grazzja mistiedna nersqu lejn is-Sagramenti tal-Qrar u ta’ l-Ewkaristija. Fil-Quddies kollu se ssir il-Vista lis-Sagrament u fis-6.30pm niltaqgħu għall-Quddiesa tal-Festa […]

29 ta’ Marzu, 2014

by Admin

1. Il-lejla ma ninsewx indawru l-arloġġ siegħa l-quddiem. 2. Nhar it-Tnejn, 31 ta’ Marzu, Festa Pubblika, il-Quddies ikun bħal fost il-ġimgħa. Infakkrukom li minn nhar it-Tnejn il-Quddiesa ta’ filgħaxija tibda’ ‘ssir fis-6.30pm. 3. L-Ordni Franġiskan Sekular javża li l-laqgħa għax-xahar ta’ April se tinżamm nhar it-Tlieta l-1 ta’ April, fiċ-Ċentru Parrokkjali Sant’Antnin fis-6.30pm. Il-membri huma […]

29 ta’ Diċembru, 2013

by Admin

Nhar it-Tnejn u nhar it-Tlieta nagħmlu l-kwaranturi. Ġesu’ Sagramentat ikun espost il-ġurnata kollha, minn wara l-Quddiesa tad-9.00am sal-5.00pm. Il-Kappella tal-adorazzjoni ma tkunx miftuħa. Inħeġġukom ħafna sabiex tippjanaw ftit tal-ħin fis-skiet u l-ġabra f’riġlejn Ġesu’ Sagramentat f’dawn l-aħħar mumenti ta’ din is-sena li waslet biex tintemm. Nhar it-Tlieta filgħaxija, lejliet l-Ewwel tas-Sena, il-Quddies ikun fil-5.00pm u […]

15 ta’ Diċembru, 2013

by Admin

Nhar it-Tnejn tibda’ n-Novena tal-Milied tat-tfal. It-tfal se janimaw il-Quddiesa ta’ nhar it-Tnejn u ta’ nhar il-Ġimgħa, filwaqt li fil-jiem l-oħra se jsiru laqgħat fil-M.U.S.E.U.M. fil-5.30pm. It-tfal flimkien mal-ġenituri tagħhom huma mħeġġin li jattendu. Matul din il-ġimgħa tan-Novena tal-Milied, fil-Quddiesa tas-6.00pm nagħmlu flimkien it-talba tal-Għasar, ikollna ħsieb qasir u wara l-Quddiesa tingħatha l-Barka Sagramentali. Matul […]

8 ta’ Diċembru, 2013

by Admin

Il-Ġabra Speċjali li għamilna fil-Quddies tas-Sibt u l-Ħadd li għadda b’risq il-Knisja kienet ta’ €624.72. Kif tistgħu taraw, ix-xogħol fuq barra miexi sewwa, waqt li ix-xogħol fuq ġewwa mistenni jibda’ fis-6 ta’ Jannar, 2014, għalkemm il-ġebel tal-kolonni ser jibdew jinħadmu minn issa fil-workshop ta’ Agius Stoneworks. S’issa nġabbret is-somma sabiħa ta’ €51,480. Minnhom diġa’ tħallsu […]

24 ta’ Novembru, 2013

by Admin

Bil-għajnuna t’Alla, bdejna x-xogħol tar-restawr tal-Knisja fuq in-naħa ta’ barra. Dak ta’ ġewwa mistenni jibda’ wkoll f’qasir żmien. Huwa ta’ sodissfazzjoni kbir għalina u għandna tama kbira li, bil-ħidma volontarja ta’ ħafna persuni u bil-ġenerożita’ kbira ta’ dawk li diġa qed igħinu bid-donazzjonijiet tagħhom dan il-proġett, hekk importanti u urġenti, inkunu nistgħu nwassluh fit-tmiem sal-aħħar […]

17 ta’ Novembru, 2013

by Admin

Nhar l-Erbgħa 20 ta’ Novembru, il-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament se torganizza Pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata fejn ikollna Quddiesa fil-Kappella fl-10.00am u jkollna ħin biex inżuru l-oqbra. Tluq fid-9.00am mis-Savoy Bus Stop. Biljetti mingħand Alfred Simler u Lily Abdilla. Nhar il-Ħamis, 21 ta’ Novembru ser issir viżta għal San Vinċenz de Paule. Tluq mis-Savoy bus stop […]

10 ta’ Novembru, 2013

by Admin

Id-Dar tal-Providenza ser torganizza Bazaar tal-Milied, nhar il-Ħadd 17 ta’ Novembru mid-9.00am ‘l quddiem fil-post tagħha fis-Siġġiewi. Issibu oġġetti tal-Milied għall-bejgħ waqt li fl-istess ħin tkunu qegħdin tgħinu lid-Dar tal-Providenza. Nhar l-Erbgħa 20 ta’ Novembru, il-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament se torganizza Pellegrinaġġ għaċ-Ċimiterju ta’ Marija Addolorata fejn ikollna Quddiesa fil-Kappella fl-10.00am u jkollna ħin biex inżuru […]

3 ta’ Novembru, 2013

by Admin

Għada l-Ħadd, il-Quddiesa tal-11.00am ser tkun animata mill-Kor MITTE RIMANDA, kor mill-Estonja magħmul minn 46 persuna, li jinsab Malta għal Festival tal-Korijiet. Wara l-Quddiesa il-Kor ser jagħti kunċert qasir ta’ għoxrin minuta. Inħeġġukom ħafna tipprofittaw ruħkom u tattendu għal din l-okkażjoni speċjali. Il-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament ser toganizza l-laqgħa tax-xahar ta’ Novembru, nhar it-Tnejn, 4 ta’ […]

27 ta’ Ottubru, 2013

by Admin

Illum il-Ħadd 27 ta’ Ottubru, bejn it-8.30am u s-1.00pm, fi Pjazza Sir Adrian Dingli ser ikun hemm il-Mobile Van tal-Bank tad-Demm. Kull min għandu bejn it-18 u t-63 sena u jinsab f’saħħtu u jixtieq jagħti d-demm, jista’ jagħmel dan billi jieħu miegħu jew l-I.D. Card, jew il-passaport jew il-liċenzja tas-sewqan. Għal aktar informazzjoni araw il-poster […]