Nirringrazzjaw lis-Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’
1. Il-Festa ntemmet b’wiċċ il-ġid. Ir-ringrazzjamenti jmorru lejn kulħadd.
2. Nagħtu Merħba fostna : Lil Kappillan u Gwardjan il-ġdid Patri Martin Coleiro ofm. Kif ukoll lil Ekonomu Patri Julian Sammut ofm.
3. Is-Sibt u l-Ħadd li ġej : Fr Paul Attard ofm ser jirringrazzja u jsellem lil kulħadd waqt il-Quddies kollu.
4. L-Uffiċċju Parrokkjali : Din il-ġimgħa jkun magħluq.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm