Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett “Fejn hemm id-dizordni, Alla johloq l-ordni”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.