Tahdita minn Joe Gatt bis-suggett “Minn hu ahjar minni?”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.