Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Nitlob u ma naqghlax”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.