Din is-sena l-Ordni Frangiskan Sekular se jiccelebra l-Festa Nazzjonali tal-Patruna taghhom, Santa Elizabetta, fis-Santwarju tal-Sacro Cour fil-Parrocca taghna, li ghaliha huma mistiedna il-Frangiskani Sekulari ta’ Malta u Ghawdex.

Ic-Celebrazzjoni tibda fil-5.30pm u l-Quddiesa fis-6.00pm. Kulhadd huwa mistieden biex jinghaqad maghhom.