Waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, 3 membri tal-Ordni Frangiskan Sekular se jaghmlu l-Vestizzjoni u ohra se Tipprofessa fl-Ordni. Kulhadd huwa mistieden biex jinghaqad maghhom.