Il-Hamis, 29 ta’ Novembru, 2018, festa tal-Qaddisien kollha Frangiskani

Il-bierah, waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, iccelebrata mill-Gwardjan tal-Kunvent, Patri Pawl Galea OFM, fis-Santwarju tas-Sultana tal-Qalb ta’ Gesu, Sacro Cuor, Sliema, saret il-Vestizzjoni ta’ tlett membri u Professjoni ta’ membru iehor.

Vestizzjoni:Veronica Mifsud, Carmen Micallef u Antoinette Fenech

Professjoni: Josephine Ellul

Ministru: Peter Darmanin

Ceremonjier: Tony Mahoney,

Xhieda: Cecilia Attard u Alfred Grech

Offerti: Bridget Attard u Mariella Spiteri Gonzi

 

NAWGURAWLHOM MILL-QALB