Tahdita minn Patri Norbert Ellul Vincenti bis-suggett “L-Angli fil-hajja taghna”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.