Posts from November 2018

6 Items

VESTIZZJONI U PROFESSJONI

by Administrator

Il-Hamis, 29 ta’ Novembru, 2018, festa tal-Qaddisien kollha Frangiskani Il-bierah, waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, iccelebrata mill-Gwardjan tal-Kunvent, Patri Pawl Galea OFM, fis-Santwarju tas-Sultana tal-Qalb ta’ Gesu, Sacro Cuor, Sliema, saret il-Vestizzjoni ta’ tlett membri u Professjoni ta’ membru iehor. Vestizzjoni:Veronica Mifsud, Carmen Micallef u Antoinette Fenech Professjoni: Josephine Ellul Ministru: Peter Darmanin Ceremonjier: Tony Mahoney, Xhieda: […]

L-34 HADD TAS-SENA B – 25 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunuKONFERENZI tal-Kappillan. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil Gwardjan […]

34Hadd / Sena B / 2018

by Administrator

KRISTU SULTAN  1. Il-Hadd 25 ta’ Novembru : FESTA TA’ KRISTU RE: 5.00 p.m. Mixja ta’ fidi minn quddiem il-monument ta’ Kristu Re, il-Furjana, sal-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fejn jitkanta l-Għasar. Wara l-Għasar, jagħti l-Barka Sagramentali. 2. Mit-Tnejn 26 sal-Gimgha 30 ta’ Novembru : Il-Kappillan ser inkunu KONFERENZI tal-Kappillani. Fin-nuqqas tieghu ikkuntattjaw lil […]

IT-33 HADD TAS-SENA B – 18 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

1. Jum il-Vokazzjonijiet Frangiskani : Nirringrazzjaw lil Fr Stephen Magro ofm. Nitolbu biex fil-Parrocca taghna jinbtu Vokazzjonijiet ghall-hajja Frangiskana bit-talb fil-familji.  Il-Gabra tmur b’risq il-hidma vokazzjonali fil-provincja taghna. 2. Il-Hadd 18 ta’ Novembru : Mons Isqof Joe Galea Curmi se jiccelebra l-Grizma tal-Isqof lil 14-il Kandidat fil-Knisja taghna fil-quddiesa tad-9.30am.  Il-Quddiesa tal-11.00am issir […]

IT-32 HADD TAS-SENA B – 11 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

Il-Gabra Specjali kienet : 548.64 Nirringrazzjawkom. Il-Gwardjan Patri Pawl Galea : Jirringrazzja lil dawk li taw Donazzjonijiet b’risq ic-Celebrazzjonijiet Centinarji tal-Parrocca u tal-Inkurunazzjoni tas-Sultana Taghna. Fin-Notice Board tal-Knisja hemm ir-Rendikont tad-donazzjonijiet u tal-ispejjez. 1. Il-Hadd 11 ta’ Novembru : Kommemorazzjoni tal-I Gwerra Dinjija. Li halliet miljuni ta’ nies mejta. Titfakkar b’Mota f’nofsinhar. 2. It-Tlieta 13 […]

IL-31 HADD TAS-SENA B – 4 TA’ NOVEMBRU, 2018

by Administrator

1. It-Tnejn 5 ta’ Novembru: 9.45am Laqgha tal-Kunsill tal-Ordni Frangiskan Sekular fis-Sala tal-OFS. 2. It-Tlieta 6 ta’ Novembru : Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett: “Nitlob u ma naqlax”, fis-Sala tal-OFS fis-6.30pm. Laqghat miftuha ghal kulhadd. 3. Il-Gimg]a 9 ta’ Novembru : 7.00pm Is-Sur Charles Galea ser jibda laqghat ta’ kif jinhadmu l-Presepji. Genituri huma mhegga […]