Posts from July 2020

4 Items

IS-SBATAX-IL HADD TAS-SENA, IL-HADD 26 TA LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kapitlu Franġiskan wasal fi tmiemu : Ġie Elett Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm. Vigarju Provinċjali Patri Marcello Ghirlando ofm. Definituri : Patri Ramon Farrugia ofm, Patri Stephen Magro ofm, Patri Martin Coleiro ofm U mill-fraternita’ tagħna għażilna lil Fra Lorrie Zerafa ofm. Nifirħulhom u nawgurawlhom. Nhar it-Tnejn, il-Provinċjal se jżur lil fraternita’ tagħna […]

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 19 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kors ta’ Kana jiġi fi tmiemu llum il-Ħadd b’Quddiesa u l- Għoti taċ-Ċertifikati : Grazzi lil Francis u Anne Cuschieri li ġentilment jieħdu l-Impenn li jakkumpanjaw lil dawn il- Koppji għas-Sagrament taż-Żwieġ. 2. Il-Kapitlu Franġiskan ser jiġi ċċelebrat mill-20 – 25 ta’ Lulju : Se jsir Porziuncola. Fit-tieni ġurnata ssir l-Elezzjoni għall- Ministru Provinċjal […]

IL-15-IL HADD – IL-HADD, 12 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies minn dan il-Weekend : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Il-Kor Parrokkjali jibda jiltaqa’ minn nhar l-Erbgħa għall- provi tal-kant : Il-Kor se jibda jipprepara għal […]

14-IL ĦADD MATUL IS-SENA. 5 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

  1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies mill-Weekend li ġej : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Maġenb in-Niċċa tal-Madonna : Taraw il-Kwadru li ser jiddendel fis-Sagristija b’Tifkira tal-Inkurunazzjoni. Dan sar bl-għajnuna […]