1. Il-Kapitlu Franġiskan wasal fi tmiemu :
Ġie Elett Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm.
Vigarju Provinċjali Patri Marcello Ghirlando ofm.
Definituri :
Patri Ramon Farrugia ofm,
Patri Stephen Magro ofm,
Patri Martin Coleiro ofm
U mill-fraternita’ tagħna għażilna lil Fra Lorrie Zerafa ofm.
Nifirħulhom u nawgurawlhom.
Nhar it-Tnejn, il-Provinċjal se jżur lil fraternita’ tagħna tas-
Sacro Cuor.
Fil-ġimgħat li ġejjin jiġu ifformulati l-fraternitajiet ġodda.
Nirringrazzjawkom tat-talb.
2. Il-Kors ta’ Kana ġie fi tmiemu : Grazzi lil Francis u Anne
Cuschieri li ġentilment aċċettaw li jieħdu dan l-Impenn li
jakkumpanjaw lil dawn il-Koppji għas-Sagrament taż-Żwieġ.
3. Il-Ħamis 30 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm
Quddiesa.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.