Ordni Franġiskan Sekular

110 of 38 items

IT-TLIETA, 8 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “Iz-zmien ghaddej, ma jistenna l-hadd”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

VESTIZZJONI U PROFESSJONI

by Administrator

Il-Hamis, 29 ta’ Novembru, 2018, festa tal-Qaddisien kollha Frangiskani Il-bierah, waqt il-Quddiesa tas-6.00pm, iccelebrata mill-Gwardjan tal-Kunvent, Patri Pawl Galea OFM, fis-Santwarju tas-Sultana tal-Qalb ta’ Gesu, Sacro Cuor, Sliema, saret il-Vestizzjoni ta’ tlett membri u Professjoni ta’ membru iehor. Vestizzjoni:Veronica Mifsud, Carmen Micallef u Antoinette Fenech Professjoni: Josephine Ellul Ministru: Peter Darmanin Ceremonjier: Tony Mahoney, Xhieda: […]

How to Pray for Your Daily Bread

by Administrator

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. 10Thy kingdom come, Thy will be done in earth, as it is in heaven. 11Give us this day our daily bread. As we read this prayer our Lord gave, remember it is the model prayer. The Lord did not […]