Ordni Franġiskan Sekular

110 of 60 items

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss

by Administrator

Talba ta’ San Franġisk quddiem il-Kurċifiss O Alla, l-aktar Għoli u Glorjuż, dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi. U sawwab fija fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa Tiegħek. Ammen.

IT-TLIETA, 19 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Wirt Pawlin”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Dawn il-laqghat huma miftuha ghal kulhadd.

Secular Franciscan Order

by Administrator

Secular Franciscan Order The Order of Secular Franciscans is a Way of Life, approved by the Church, for men and women, married or single, who are called to take an active part in the mission of Christ to bring ‘the good news of salvation’ to the world. They commit themselves to a life in Christ […]

IT-TLIETA, 12 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Tahdita mill-Kappillan, Fr Paul Attard bis-suggett “L-Ispirtu Frangiskan ghas-sekulari fid-dinja tallum”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IT-TLIETA, 5 TA’ FRAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “X’sar minnha il-merhla ta’ Kristu?”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IT-TLIETA, 29 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Tony Mahoney bis-suggett “Dak li ġara ġewwa s-Sinagoga ta’ Nazarett huwa ‘overture’, ‘preludju’ tal-Missjoni ta’ Kristu.”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

IT-TLIETA, 22 TA’ JANNAR, 2019

by Administrator

Tahdita minn Pauline Darmanin bis-suggett “Il-Kewkba fil-hajja tan-nisrani”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.