Posts from April 2019

2 Items

HADD IL-PALM – 14 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Prosit u Grazzi lil kull min Organizza u ha sehem fil-Maratona b’Risq id-Dar tal-Providenza. Il-Gabra Specjali tax-xahar ghall-Knisja kienet Ewro 454.20 Nirringrazzjawkom. Segwu l-Programm tal-Gimgha Mqaddsa li tqassam f’kull dar. 2. Hadd il-Palm : 9.15am Tberik tal-frieghi taz-Zebbug. Il-Gabra tmur ghall-Art Imqaddsa. 3. It-Tnejn 15 ta’ April : 6.30am Tifkira tal-Ahhar Cena ghat-Tfal. Tinghatalhom […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDAN – 7 TA’ APRIL, 2019

by Administrator

1. Il-Papa Frangisku ghogbu jahtar Isqof gdid Malti fil-Peru’ : Nifirhu lill-Patri Giovanni Cefai M.S.S.P. minn Ghawdex li gie mahtur l-ewwel Isqof ta’ Santiago Apostol de Huancane’, fil-Peru’. U nitolbu ghalih. 2. Il-Hadd 7 ta’ April : Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’risq id-Dar tal-Providenza. Se ssir ic-Centru. Il-Formoli jinkisbu mill-Ufficcju tal-Kappillan u mis-Sagristija. […]