Nhar it-Tlieta, 16 ta’ Frar, 2016, saret “Velja ta’ Talb” dwar il-Pjan t’Alla ghall-Fidwa tal-bniedem, immexxija mill-Gwardjan Patri Pawl Galea OFM, fis-sede tal-Ordni Frangiskan Sekular.

Din kienet attivita specjali ghal zmien ir-Randan.

Ghal din il-Velja li kienet miftuha ghal kulhadd attendiet gemgha sabiha u kienu bosta dawk li hadu parti attiva fiha.

Proist tassew lill-orginazzaturi.

photo-1

photo-2

photo-3

photo-5

photo-6

photo-8