Pra & Fast

PROGRAMMMMM

TAGĦRIF IMPORTANTI DWAR IL-MARATONA

1. DATA: 13 ta’ Marzu, 2016. POST: Ċentru Parrokkjali, Triq San Ġwann Battista, Sliema.

2. Il-bibien jinfetħu fit-8.30am.

3. Il-Maratona tibda eżatt fid-9.00am u tispiċċa fis-6.00pm.

4. L-użu tal-mobajl huwa restritt ħafna (penitenza).

5. Il-Maratona ser issir b’risq id-Dar tal-Providenza

6. Mar-Reġistrazzjoni għandha tingħata donazzjoni ta’ €5.

7. Agħmlu l-mezz li tiġbru xi donazzjonijiet mingħand il-ħbieb jew tal-familja.

8. Fuq il-Formola għandkom it-timbru tal-Parroċċa biex jawtorizzakom tiġbru d-donazzjonjiet.

9. Ser ikun hemm premjijiet għall-ewwel tlieta li jiġbru l-aktar flus. Id-deċiżjoni tal-Gwardjan u tal-Kappillan hija FINALI. Min jiġbor l-aktar flus jingħata “Barka Speċjali Personali” mill-

Ministru Ġeneral tal-Ordni Minuri Franġiskan.

10. Ġibu magħkom il-formola tar-Reġistrazzjoni flimkien mal-flus miġbura.

11. Anke jekk ma tiġbru xejn, IMPORTANTI li ġġibu l-Formola magħkom.

12. Tingħataw irċevuta uffiċċjali.

13. Iġġibux ikel magħkom, jekk mhux għal raġunijiet ta’ mard/saħħa.

14. Min ma jistax jagħmel il-Maratona kollha, jista jagħmel parti minnha.

15. Ser ikun hemm żewġ waqfiet għall-kafè.

16. Rigward l-ilma tax-xorb, kulħadd huwa mitlub li jaħseb għall-fliexken tiegħu.

17. Matul il-Maratona ser ikun hemm programm sabiħ u varjat ħafna.

18. Ser ikun hemm Quddiesa, taħditiet qosra, talb qasir, kant, videos, powerpoints u ħwejjeġ oħra.

19. Ser ikun hemm ukoll servizz ta’ qrar u counselling minn minn Dun Pawl Camilleri mill-Furjana.

20. Ser jingħataw Ċertifikati ta’ Parteċipazzjoni lil kull parteċipant waqt Quddiesa ta’ Ringrazzjament f’ġurnata li titħabbar waqt il-Maratona.

21. Ser ikollna s-servizzi ta’ żewġ nurses u tabib ‘on call’ f’każ ta’ bżonn.

22. Il-flus kollha miġbura jingħataw lid-Dar tal-Providenza fil-Maratona tad-Dar tal-Providenza fl-1 ta’ Jannar, 2017.

23. Il-Maratona hija miftuħa ghal kulħadd, anki għal dawk barra l-Parroċċa.

24. Ħajru lil ħbiebkom jew qrabatkom biex jingħaqdu magħkom f’din il-Maratona.

Għal aktar informazzjoni ċemplu fuq 21414750 jew 99762775.