1. Il-Ġabra tal-Festa kienet : €466.00 Nirringrazzjawkom.

2. Il-Ħadd 16 ta’ Ġunju : 9.30am Fil-Parroċċa tagħna għandna 10 Tfal li ser
jirċievu l-1 Tqarbina. Borg Andy, Bugeja Christian, Cassar Nicky, Fitzgerald Mason,
Formosa Chanelle, Mercieca Isaac, Mifsud Giselle, Spiteri Luca, Vella Jack u
Zammit Luke. Nitolbu għalihom u Nawgurawlhom. Il-Quddiesa tal-11.00am se ssir
fil-11.30am minħabba l-Ewwel Tqarbina.

3. It-Tlieta 18 ta’ Ġunju : 7.15pm L-OFS ikollhom it-Taħdita minn Tony Mahoney
bis-suġġett “Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol ġewwa dari”. Issir fis-Sala tal-OFS, ħdejn
l-Uffiċċju tal-Kappillan. Kulħadd hu mistieden jattendi.

 

4. L-Erbgħa 19 ta’ Ġunju : 5.45pm Inkomplu bl-Erbgħat tal-Madonna.
7.30pm Laqgħa Ġenerali tal-Fratellanza tal-Madonna tas-Sacro Cuor għal Fratelli u
l-Konsorelli kollha. Issir fiċ-Ċentru Sant Antnin.

5. Il-Ħamis 20 ta’ Ġunju : 7.00pm Laqgħa tal-‘Core Group’ tal-Abbatini fejn l-
Uffiċċju.

6. Il-Ħadd 23 ta’ Ġunju : Corpus Christi. Is-Sibt fis-7.15pm issir il-Purċissjoni.

7. It-Tlieta 25 ta’ Ġunju : 10.00am Tombla b’risq il-Kunvent fil-Kunvent. Prezz
€12 li jinkludi logħob tal-Bingo u l-Ikel.

8. Kummissjoni Festa tavża :
 Il-Ktieb tal-Festa 2019 jibda Jitqassam matul din il-ġimgħa u jinġabar l-
arbural.
 Il-Ġimgħa 21 ta’ Ġunju : Bingo Special tal-Festa. Tingħata Tifkira lil
kulħadd.
 Il-Bingo ta’ nhar ta’ Erbgħa : Isir bħas-soltu.
 Fuq iz-Zuntier : Qed jinbiegħu xi ‘gadgets’ relatati mall-Festa, kif ukoll
Lotterija.
 Bukkett ta’ Mħabba : Għal min jixtieq li flok bukketti tal-fjuri jagħti Għotja ta’
Flus. Kellmu lil Brian Vigar.

Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719