Tahdita pubblika: Tahdita minn Patri Norbert Ellul Vincenti dwar: “L-ispiritwalita ta’ Patri Marjan – Poeta”. It-Tlieta, 13 ta’ Marzu, 2018

 

It-Tlieta: 13-03-2018

Tahdita minn Patri Norbert Ellul Vincenti dwar: “L-ispiritwalita ta’ Patri Marjan – Poeta”. It-Tlieta, 13 ta’ Marzu, 2018

Kulhadd mistieden jattendi

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *