Qari tal-Liturġija tal-Imqaddsa Verġni Marija Omm Alla. Sena B.