Ħsieb spiritwali skont il-Liturġija tal-1 Ta’ Jannar. L-Imqaddsa Marija Omm Alla. Sena B. A spiritual thought about the Liturgy of 1st January. Mary mother of God. Year B.