Laqgha tal-Kunsill tal-Ordni Frangiskan Sekular fl-9.45am, fis-sala tal-OFS.