Għaliex Profeta mhux milqugħ f’pajjiżu!
1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju :
Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. Iktbu “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”.
2. Ġabra speċjali: €1.048.51. Nirringrazzjawkom.
3. L-Erbgħa 2 ta’ Frar : Festa tal-Gandlora.
Il-preżentazzjoni tal-Mulej Ġesu’ fit-Tempju.
6.00pm Isir it-Tberik tax-Xema’ għaliex Xmun sejjaħ lil Ġesu’
“Dawl biex idawwal il-ġnus”.
4. Il-Ħamis 3 ta’ Frar :
Ikollna Viżta Fraterna mill-Ministru Provinċjal biex jara kif sejrin l-affarijiet fil-fraternita’ u fil-Parroċċa tagħna.
7.30pm Inkomplu bil-Kors ta’ Kana.
5. Il-Ġimgħa 4 ta’ Frar : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Aħna l-Patrijiet inżuru l-anzjani u l-morda tal-Parroċċa għall-Qrar u t-Tqarbin.
6. Il-Fondazzjoni tixtieq għal darb’oħra tirringrazzja :
Lil dawk kollha li impenjaw ruħhom li joffru mill-qalb 1.00 Ewro fil-ġimgħa għall-manutenzjoni tas-Santwarju.
Bil-qatra l-qatra timtela’ l-ġarra.
Id-donazzjoni tiegħek tfisser ħafna għas-Santwarju tas-Sultana tagħna tal-Qalb ta’ Ġesu’.
Grazzi mill-qalb.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.