Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl
1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju :
Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”.
2. It-Tlieta 8 ta’ Frar : 7.30pm Inkomplu bil-Kors ta’ Kana.
3. Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl hija Festa Kmandata :
4. L-Erbgħa 9 ta’ Frar : 5.00pm Quddiesa. 6.00pm Novena Perpetwa. 6.30pm Quddiesa.
5. Il-Ħamis 10 ta’ Frar : Jum il-Festa, il-Quddies ikun bħal l-Ħadd. Illum ma’ jkollnix Adorazzjoni.
6. Il-Ġimgħa 11 ta’ Frar : Festa tal-Madonna ta’ Lourdes.
9.00am Quddiesa bir-Ritwal tal-Griżma tal-Morda bla ma nużaw Żejt tal-Griżma fuq dawk preżenti.
7. Il-Fondazzjoni tixtieq għal darb’oħra tirringrazzja :
Lil dawk kollha li impenjaw ruħhom li joffru mill-qalb 1.00 Ewro fil-ġimgħa għall-manutenzjoni tas-Santwarju.
Is-Somma miġbura s’issa hija ta’ Ewro 911.00.
Bil-qatra l-qatra timtela’ l-ġarra.
Id-donazzjoni tiegħek tfisser ħafna għas-Santwarju tas-Sultana tagħna tal-Qalb ta’ Ġesu’. Grazzi mill-qalb.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.