1. It-Tnejn 13 ta’ Jannar :
9.30am Il-Fratellanza tas-Sagrament ikollhom il-Laqgħa tagħhom fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan.
6.30pm L-Ushers ikollhom il-laqgħa tagħhom ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan.

2. It-Tlieta 14 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS ikollhom il-laqgħa tagħhom bit-tema: “Parabboli mit-Testment il-Qadim!”. Jitkellem Joe Gatt. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. Wara jkun hemm bibita.

3. Il-Ħamis 16 ta’ Jannar : 7.30pm Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru Sant Antnin.

4. Il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar : 6.30pm KPP jiltaqa’ mal-Kappillan jiddiskutu l-Assembleja Parrokkjali.

5. Il-Ġabra tad-Dar tal-Providenza €2,674 : It-tieni cheque jiġi ppreżentat meta Fr Martin Micallef (id-Direttur), jirritorna lura Malta.

6. Is-Sibt 15 ta’ Frar : L-Assembleja Parrokkjali tibda bil-Quddiesa tad-9.00am u tintemm fis-1.00pm. Se niffukaw fuq il-Pastorali mall-Familja. Inħeġġukom tattendu.

7. Il-Kummissjoni Festi tavża :
Is-Sibt 25 u l-Ħadd 26 : Bazaar bejn it-8am u t-8pm. Se jsir fid-Dar Santa Chiara, Triq San Ġwann Battista ma Triq Manwel Dimech. Min għandu xi affarijiet jista’ jgħaddihom lil Brian Vigar.

Il-Mulej jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.