Offri warda permezz ta’ donazzjoni ta’ €5 u itfa’ d-donazzjoni, flimkien tad-dettalji tiegħek, fil-kaxxa li hemm taħt in-Noticeboard fl-artal tal-Qalb ta’ Ġesù. Din skema ta’ gbir ta’flus b’rizq il-FONDAZZJONI.
Tista’ tibgħat id-donazzjoni tiegħek permezz ta’ depożitu f’dan il-kont kurrenti mal-Mediterranean Bank li d-dettalji tiegħu jidhru hawn taħt.
Tista’ wkoll, tibgħat ċekk pagabbli lil PATRI PAWL GALEA OFM (flimkien mad-dettalji tiegħek) f’dan l-indirizz: Kunvent tal-Patrijiet Franġiskani, Triq il-Karmnu, Sliema, Malta.
IBAN: MT46MBWM071130000002M6205720107
BIC CODE: MBWMMTMT
ISEM TAL-KONT: Paul Galea u Peter Darmanin u/jew Eddie Pace
Ismek jitniżżel fil-lista. Jekk trid li tibqa’ annonimu/a jinkitbu l-inizjali tiegħek biss. Grazzi tad-donazzjoni.
OFFRI WARDA