1
Novena tal-Bambin 2016

Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema

Il-Ħamis 15 ta’ Diċembru Tema – Is-Siġra tal-Milied

5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

Il-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru Tema – Ir-Ragħajja

5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

Is-Sibt 17 ta’ Diċembru Tema – L-Anġli

6:00pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

6:15.pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:30pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru Tema – Il-Ħmara u l-Baqra

6:00pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

6:15.pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:30pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

It-Tnejn 19 ta’ Diċembru Tema – San Ġużepp

5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

It-Tlieta 20 ta’ Diċembru Tema – Il-Madonna

5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

L-Erbgħa 21 ta’ Diċembru Tema – Il-Kewkba

5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

Il-Ħamis 22 ta’ Diċembru Tema – Il-Maġi

5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.

Il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru. Tema – San Franġisk

5:30pm. Rużarju quddiem Ġesù Espost.

5:45pm. L-Għasar u Barka Ewkaristika.

6:00pm. Quddiesa bi ħsieb qasir.

Kant tal-Alma.