Tberik tal-Girlanda bl-4 Xemat.
1. Il-Ħadd 27 ta’ Novembru : Nagħtu bidu għall-Avvent.
Żmien ta’ preparazzjoni għall-Milied.
9.30am Inbierku l-Girlanda tal-Avvent.
Ġenituri u Nanniet komplu din it-tradizzjoni mat-Tfal tagħkom u poġġuha fuq il-mejda tal-ikel.
2. It-Tlieta 22 ta’ Novembru :
6.30pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju.
Kelliem huwa Fr Joe Caruana ofm bis-suġġett “Il-Festi tal-Lhud”.
Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd u tista’ tiġi segwita mill-webcam tal-Parroċċa.
3. Il-Ħamis 1 ta’ Diċembru :
6.15pm Laqgħa għall-Katekisti fl-Uffiċċju Parrokkjali.
4. Il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar.
Fil-għodu aħna l-Patrijiet noħorġu għall-Qrar u Tqarbin tal-Morda u Anzjani fid-djar.
7.00pm se jittella’ KUNĊERT FUQ L-ORGNI FIS-SANTWARJU tagħna organizzat mill-Malta International Organ Festival, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Dr Joseph Lia. Dħul b’xejn.
Il-Kunċert se jsir taħt il-Patroċinju tal-Provinċjal tagħna Patri Twanny Chircop ofm.
Il-Fraternita’ Franġiskana tistieden lil kulħadd għal dan il-Kunċert.
5. Il-Ħadd 4 ta’ Diċembru : It-2 Ħadd tal-Avvent.
9.30am Isir it-Tberik tal-Familji li qed jistennew tarbija.
Ħajjru lil dawk li qedin fit-tqala.
6. L-Erbgħa 7 ta’ Diċembru : Il-Grupp tal-Anzjani flimkien mall-Kappillan se jżuru l-Kunvent tal-Franġiskani r-Rabat.
Ikollna Quddiesa u wara nżuru l-Wirja mill-isbaħ ta’ Presepji fil-Kunvent stess.
Minn hemm nistgħu nixtru mince pies, qagħaq tal-għasel, kokotina u mulled wine.
9.15am niltaqgħu ħdejn is-Savoy Bus Stop. Prezz €5.
7. Il-Kummissjoni Kateketika tal-Parroċċa : Tfakkar lill-Ġenituri biex minn żmien għall-ieħor jiċċekkjaw l-emails u l-messaġġi għax jista’ jkollhom xi komunikazzjoni mingħand il-katekisti.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.